Esővíz hasznosítás

  • Home
  • Esővíz hasznosítás

Esővíz hasznosítás öntözéshez

 

Hogy lejjebb faraghassuk öntözési költségeinket felhasználhatjuk meglévő esővízgyűjtőnket vagy a későbbi megtérülés reményében telepíthetünk egyet.
Az esővízgyűjtőnek rendelkeznie kell egy túlfolyási lehetőséggel, ami megakadályozza, hogy kiönthessen, ha egyszerre sok csapadék esik. A továbbiakban szigeteltnek kell lennie vagy megfelelő fóliával béleltnek, hogy a begyűjtött csapadék ne tudjon elszivárogni. Ha utólag telepített műanyag tárolónk van nem lesz ilyen gondunk.

Esővíz gyűjtő automatizálás (első módszer)

Az öntözőrendszer vízellátása a továbbiakban az esővíztárolóból történik, ahogyan azt már a kútgépészetnél láthattuk.
Ha elfogyott az esővíz a gyűjtőből, tölthetjük vezetékes vízzel, hogy az öntözőrendszer vízellátása folyamatos legyen csapadékmentes időszakban is. Ennek módja, hogy a vezetékes vizet bevezetjük a gyűjtőbe. A cső végére egy mágnes-szelepet szerelünk. Ezen kívül szükséges még egy a gyűjtőben elhelyezett úszókapcsoló is, amit a tározó oldalához-, lemászó létrához- vagy a szivattyú szívó- nyomócsövéhez (tehát egy fix helyhez) kell rögzíteni a következők figyelembevételével:

Az úszókapcsoló alsó állásában még az öntözőrendszert ellátó szivattyú vízvételi lehetősége biztosított legyen, felső állásában pedig csak egy biztonságos vízszintet tartson az öntözőrendszer üzemeltetésére. Mindezt úgy, hogy a lehető legtöbb hely maradjon a gyűjtőben a csapadék számára.

Ha ezekkel elkészültünk elvezetünk az öntözőrendszer vezérlőjétől / automatika-jától egy két erű (24VAC) kábelt az esővízgyűjtő aknához. A kábel öntözőrendszer-vezérlőjéhez eső két végét bekötjük az automatika két 24VAC jelzésű csavarja alá (előtte áramtalanítsuk a vezérlőt). A kábel másik az esővízgyűjtőhöz eső végének egyik erét rákötjük a már előzőleg beszerelt mágnes-szelep egyik (tetszőleges) vezetékére egy vízmentes csatlakozó segítségével. A kábel másik erét rákötjük az úszókapcsoló bemenő kábelére szintén vízmentes csatlakozóval. Mivel az úszókapcsolónak két állása is van, azaz zárhat áramkört alsó- vagy felső állásban is (tölteni- vagy üríteni szeretnénk a gyűjtőt), a megfelelő kilépő érre kell kötni a fennmaradó kettő közül a mágnes-szelep másik vezetékét (szintén vízmentes csatlakozóval). A mi esetünkben az úszókapcsolónak alsó állásban kell zárnia az áramkört. Ezután feszültség alá helyezhetjük a vezérlőt és kész is vagyunk az esővízgyűjtő automatizálásával.

Esővíz gyűjtő automatizálás (második módszer)

 

Továbbra is az esővízgyűjtőből nyerjük az öntözéshez szükséges vizet, viszont a vezetékes vizet nem a gyűjtőbe vezetjük, hanem az öntözőrendszert ellátó szivattyú nyomás alatt tartott csővezetékéhez csatlakoztatjuk T elágazás segítségével a következők szerint:

A vezetékes víz csövére egy mágnes-szelepet szerelünk, amit egy visszacsapó-szelep követ a visszaáramlás és a szivattyú-vezetékes víznyomás egymásra való rádolgozásának elkerülése végett.

A szivattyú nyomás alatt tartott gerincvezetékére szintén egy mágnes-szelepet szerelünk, amit egy visszacsapó-szelep követ. Így tehát mindkét vízvételi lehetőség egy közös gerincvezetékre dolgozik.
Az esővízgyűjtőben továbbra is bent van az úszókapcsoló a fenti leírás szerint. A vezérlő automatikából indított két erű (24VAC) kábel egyik erét a vezérlő „C” csavarja alá rögzítjük, a másikat pedig a „P” csavar alá. A „P” póluson csak akkor van jel, ha a vezérlő elindítja az öntözést, így sem a vezetékes víz-, sem a szivattyú mágnes-szelepét nem tartjuk folyton nyitott állapotban, csak öntözés esetén. A 24 VAC kábel másik végének egyik erét rákötjük mindkét mágnes-szelep egy-egy vezetékére, a másik szálát pedig az úszókapcsoló bemenő kábelére. Az úszókapcsoló két kilépő erének egyikét az egyik mágnes-szelep szabadon maradt vezetékéhez kötjük, a másik úszókapcsolóból kilépő eret pedig a másik mágnes-szelep szabadon maradt vezetékéhez a következők alapján:

A vezetékes víz mágnes-szelepének irányába az úszókapcsoló alsó állásában jusson el a 24V a vezérlőtől, azaz ha az úszókapcsoló alsó állásban van (nincs víz az esővízgyűjtőben) nyissa a vezetékes vízre szerelt mágnes-szelepet és ezzel egy időben bontja az áramkört a szivattyú nyomóágára szerelt mágnes-szelep irányában, azaz zárva tartja azt.

Úszókapcsoló felső állása esetén (van víz az esővízgyűjtőben) bontja a vezetékes vízre szerelt mágnes-szelep áramkörét és nyitja a szivattyúra szerelt mágnes-szelepét.
Az esővízgyűjtő tovább automatizálható, ha van még egy kis vízhozamú ásott kutunk is, amiből nem lehet direkt módon öntözőrendszert vízzel ellátni (kevés a vízhozama), viszont gyűjtő töltésére tökéletesen megfelel, ezzel tovább faraghatunk öntözőrendszer-üzemeltetési költségeinkből.

Esővízgyűjtő töltése kis vízhozamú ásott kútból

 

A kútgépészetnél megismert módon a megfelelő szivattyúval emeljük át a vizet a kútból a gyűjtőbe. A szivattyú áramellátását két úszókapcsolóval szabályozzuk. Egyik az ásott kútban- másik az esővízgyűjtőben van rögzítve (megfelelő szint-pozíciókban), továbbá a kettő között 230V-os kábelt telepítünk. A fix áramforrás nullás vezetékét elvisszük a gyűjtőbe, ahol az úszókapcsoló bemenő kábelére kötjük. Az úszókapcsoló két kilépő vezetékének egyikét (azt, amely zárja az áramkört az úszókapcsoló alsó állásában) továbbvisszük az ásott kút irányába az előre lefektetett 230V-os kábelen és a kútban lévő úszókapcsoló bemenő vezetékére kötjük. Itt az úszókapcsoló kilépő kábelét (azt, amely zárja az áramkört az úszókapcsoló felső állásában) elvezetjük a szivattyú nullás vezetékéhez és összekötjük azzal. A fix áramforrás fázis vezetékét egyenesen bekötjük a szivattyú azonos vezetékéhez.

A két úszókapcsoló logikai kapcsolatai szabályozzák az esővízgyűjtő ásott kútról való töltését.